TEAM CHAMPIONSHIP
Age Group:Junior
Gender: MAG
 
Rank StateFXPH SRVTPBHB Score
1Uttar Pradesh60.9038.85 59.5564.3060.1056.45 340.15
2Maharashtra58.4543.25 57.5561.8559.4551.15 331.70
3West Bengal55.1046.70 54.2060.2054.3049.55 320.05
4Karnataka50.2525.90 51.8058.3547.2022.50 256.00
5Gujarat52.1517.45 48.8555.3049.5516.40 239.70
6Andhra Pradesh50.8514.40 40.6056.2031.8510.30 204.20
7Kerala48.1516.40 31.2557.2031.0518.20 202.25
8Rajasthan36.207.00 28.9053.5019.903.20 148.70
9Odisha23.1017.70 22.3024.0523.6020.80 131.55
10Haryana31.301.00 6.7054.153.651.00 97.80
11Tamilnadu30.301.00 0.0051.903.400.50 87.10
12Chhattisgarh26.803.50 8.7041.553.701.00 85.25
13Manipur17.304.50 13.1033.059.201.50 78.65
14Diu Daman21.853.50 17.0022.054.450.20 69.05
15Telangana13.507.15 13.3011.9512.057.80 65.75
16Uttarakhand2.400.00 0.0010.450.000.10 12.95
 
Powered by
info@rnrfit.com